Kundens önskemål

Ritning och tillverkning

Färdigställd konstruktion

Leverans av element

Bygg ditt hus med element

Har du en idé eller ritningar för ditt nya hus? Vi har specialiserat oss på elementlösningar och kan leverera de element eller byggnadsdelar du behöver. Oavsett blir byggprocessen smidig och bekväm för dig och din byggare!

Element är en byggmetod som passar i stort sett alla typer av byggnader.  Vi har lång erfarenhet av att rita, tillverka och leverera elementlösningar för allt från små förrådsbyggnader till flervåningshus. 

I vårt utbud för elementbyggen ingår:

  • standardlösningar och skräddarsydda speciallösningar
  • leverans av material och färdiga väggelement till ditt bygge
  • instruktioner för montering
  • rådgivande platsbesök vid behov.

Kom till oss med din ritning, eller berätta om din idé så skapar vi ritningarna åt dig. Vid behov erbjuder vi även fullständiga arkitekt- och konstruktionshandlingar.

Allt i ett paket eller utvalda delar

Du väljer vad som ska ingå i din leverans, från enbart stommar till byggnaden i sin helhet med färdiga och isolerade väggar. Vi tillverkar element för  golv, väggar och tak samt levererar takstolar, balkar, pelare, råspontluckor och övriga byggmaterial.

Till fördelarna med elementbyggnation hör:

  • smidig leverans och snabbare resning, vilket ger ett husskal som på kortast möjliga tid är både vädersäkert och fukttåligt.
  • mindre spill och minskade mängder kostsamt material
  • fast pris för ökad kostnadskontroll.

Eftersom vi bygger väggelementen inomhus i vår varma och torra fabrik kan vi säkerställa hög kvalitet och flexibilitet. Varje element kontrolleras noggrant innan leverans och vi märker alltid delarna för att underlätta monteringen.

Tips! 

Om du beställer material via oss så kan byggmaterialet lyftas in i samband med monteringen, vilket sparar massor med dyrbar tid i byggprocessen.

Det går också bra att beställa bara vissa delar för att nå effektivt byggande, exempelvis vid tillbyggnader kan man beställa bara enstaka väggar och bygga övriga anslutningar på plats, kom in och diskutera så tar vi fram en plan anpassad för ditt projekt.

Byggnad med träpanel
Låt oss hjälpa dig

Kontakta oss med din ritning eller idé så skräddarsyr vi en leverans som passar dina önskemål. 

Stuga byggd från Träteknik.
Hållbart och närproducerat

När vi bygger stugor, bodar, bastubyggnader och element i vår fabrik i Saltvik använder vi så långt det är möjligt trä, material och tjänster från Åland. På så sätt kan vi säkerställa bästa kvalité och samtidigt skona miljön.